ค้ำประกัน-จำนอง-กู้ยืม

ส่งข้อความ “ยกหนี้ให้” ในเฟซบุ๊ก (facebook) มีผลผูกพันตาม พรบ.ธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ นะเจ้าคะ

รำคาญลูกหนี้ ไม่ใช้หนี้ตรูซะที เลยอินบ๊อกซ์ไปบอกว่า “ไม่ต้องคืนแล้ว ยกให้หมดเลยจร้าาา” อย่าเห็นว่าใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะออเจ้าทั้งหลาย เพราะศาลฎีกาถือว่า มีผลผูกพันธ์คนส่งข้อความนะเจ้าคะ ตาม พรบ.ธุรกรรมทางอีเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ต่อไปอย่าพิมพ์พร่อยๆ นะออเจ้าทั้งหลาย ดั่งฎีกาด้านล่างนี้เจ้าค่ะ

กฎหมายค้ำประกันใหม่ บรรยายโดยท่านอาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ถ่ายทอดโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

กฎหมายค้ำประกันใหม่ โดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์  –  ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ขออนุญาตนำสมุดบันทึกของผมที่เคยจดบันทึกย่อจากคำบรรยายของ: ท่านอาจารย์ ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาเล่าสู่กันฟังในหมู่ทนายความ และขอกราบขอบพระคุณในความรู้จากท่านอาจารย์ ทองธาร เหลืองเรืองรอง ครับ [read more] กฎหมายค้ำประกันใหม่ คุ้มครองบุคคลธรรมดามากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆ กฎหมายค้ำประกันใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างกติกาการรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน (ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ตัวบทที่แก้ไข  1:  ม.๖๘๑/๑ [ป.พ.พ.] มาตรา ๖๘๑/๑    ข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ … ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลและยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีเช่นนั้นผู้ค้ำฯซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้น ย่อมไม่มีสิทธิดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐ อธิบาย: มาตรา ๖๘๑/๑ (via: อ.ทองธาร) – ตั้งแต่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘ (ดูที่วันทำสัญญา) ถ้าบุคคลธรรมดาทำสัญญาค้ำประกัน …

กฎหมายค้ำประกันใหม่ บรรยายโดยท่านอาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ถ่ายทอดโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์Read More »

ผู้เช่าซื้อ + ผู้ค้ำประกัน ขาดนัด แต่ศาลมีดุลพินิจปรับลดค่าขาดประโยชน์และอายุความฟ้องผู้ค้ำประกัน ได้ด้วย

ตั้งแต่กฎหมายค้ำประกันใหม่ ประกาศใช้ เรายังไม่มีบรรทัดฐานกันอย่างชัดเจนว่า จะใช้กฎหมายเก่า/ใหม่กันยังไง เร็ว ๆ นี้ มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ นำมาให้พวกเราศึกษากันโดย ท่าน Phawit Chaowalittawil ทีมทนาย Thai Law Consult ขออนุญาตนำคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีนี้มาลง และแยกประเด็นต่าง ๆ ในคำฟ้องโจทก์และคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มาลงไว้ในห้ทนายและประชาชนได้ทำความเข้าใจค่ะ คดีนี้ โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์ (ผู้ให้เช่าซื้อ) ยื่นฟ้อง ผู้เช่าซื้อ เป็นจำเลยที่ 1 และ ผู้ค้ำประกัน เป็นจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองขาดนัด แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลดเบี้ยปรับ และอ้างกฎหมายใหม่เป็นคุณกับผู้ค้ำประกันให้ด้วย “เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผู้เช่าซื้อ ทำสัญญาเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อจอห์นเดียร์ หมายเลขเครื่องยนต์ PE4045T923217 หมายเลขตัวถัง 1PO5715XPDT030464 จากโจทก์ในราคาเงินสด 1,314,000 บาท พร้อมใบมีดตัดดินหน้าราคา 66,000 บาท ผานบุกเบิกราคา 50,000 บาท …

ผู้เช่าซื้อ + ผู้ค้ำประกัน ขาดนัด แต่ศาลมีดุลพินิจปรับลดค่าขาดประโยชน์และอายุความฟ้องผู้ค้ำประกัน ได้ด้วยRead More »

ศาลเชื่อ “ข้อความในระบบไลน์” ให้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนนี้เราอยู่ในสังคมออนไลน์เกือบตลอดเวลาที่ตื่นเลยทีเดียว ทนายที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสื่อสาร, คอมพ์ฯ จะได้เปรียบนิดนึง เท่าที่พี่ตุ๊กตานึกออก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอยู่ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางคอมพิวเตอร์ ในอนาคตอันใกล้ คาดว่า คดีประเภทนี้จะขึ้นสู่ศาลมากขึ้นแน่นอน พี่ตุ๊กตาขอนำคำพิพากษาล่าสุด มาลงไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาเป็นแนวทางในการทำคดีค่ะ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7  ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 8  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทํา เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ นั้นได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว ———– เรื่อง ยืม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ จำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนเสร็จ …

ศาลเชื่อ “ข้อความในระบบไลน์” ให้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้Read More »

อายุความ บัตรเครดิต (ฎีกา 2551 – 2559)

ป.พ.พ. เริ่มนับอายุความ อายุความสะดุดหยุดลง อายุความ มาตรา 193/12, 193/15, 193/34 (7) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7729/2557 จำเลยชำระหนี้ 2,000 บาท แก่โจทก์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549โดยผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของโจทก์ ถือได้ว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์และเป็นเหตุทำให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์สะดุดหยุดลงและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/15 อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2549 อันเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับให้จำเลยชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 ซึ่งอายุความของมูลหนี้บัตรเครดิตมีกำหนด 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7) โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งยังไม่เกิน 2 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ โจทก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำเลย นายระพิพงษ์ ศิริภักดิ์ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 84,104.22 …

อายุความ บัตรเครดิต (ฎีกา 2551 – 2559)Read More »

สำเนาเอกสาร เช่น สัญญากู้ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล ได้หรือไม่ ?

กฎหมายบัญญัติให้ศาลรับฟังเฉพาะ “ต้นฉบับเอกสาร” เท่านั้น มีข้อยกเว้นหรือไม่? อย่างไร? คำพิพากษาฎีกาที่ 8140/2542 แพ่ง กู้ยืมเงิน วิแพ่ง รับฟังพยานหลักฐาน ไม่เป็นนำสืบนอกประเด็น อ้างสำเนาเอกสารได้ พิพากษาเกินคำขอ ขณะยื่นฟ้อง โจทก์มีต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงินแต่สูญหายไปศาลจึงรับฟังสำเนาสัญญากู้ยืมเงินเป็นพยานหลักฐานได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) โจทก์ตั้งฐานความผิดตามฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ทางนำสืบของโจทก์หยิบยกข้อเท็จจริงใหม่ไม่ตรงกับฟ้องโจทก์ในข้อสาระสำคัญ และศาลล่างทั้งสองได้ชี้ขาดตัดสินคดีโดยหยิบยกข้อเท็จจริงตามทางนำสืบขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องโจทก์ตั้งฐานความผิดตามฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงิน การนำสืบของโจทก์ในเรื่องมูลหนี้เดิมคือมูลหนี้แชร์ เป็นการนำสืบถึงที่มาของจำนวนเงินกู้ เป็นรายละเอียดของคำฟ้องโจทก์สามารถนำสืบได้ หาใช่นอกฟ้องนอกประเด็นไม่ คำพิพากษาฎีกาย่อยาว คำพิพากษาฎีกาที่ 8140/2542 โจทก์ นางสาวมยุรี ฐิติรุ่งโรจน์กุล จำเลย นายพงษ์ ฐิติรุ่งโรจน์กุล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87, 93(2) โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2538 จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 200,000 บาท กำหนดชำระภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 จำเลยรับเงินไปจากโจทก์ครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญาครบกำหนด …

สำเนาเอกสาร เช่น สัญญากู้ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล ได้หรือไม่ ?Read More »

Scroll to Top