ที่ดิน

“สิทธิอาศัย” ในที่ดิน ไม่อาจแย่งการครอบครอง หรือครอบครอบปรปักษ์

ท่านทนายจิรเดช ศิรินคร เล่าเรื่องจากการต่อสู้คดี “ที่ดินมือเปล่า หรือ ที่ดิน น.ส.3 ก” ในฐานะ “ทนายจำเลย” ข้อเท็จจริง เดิมมีที่ดินมือเปล่าประมาณ 30 ไร่ มี พ่อแม่โจทก์ ครอบครองทำประโยชน์จากการแพ้วถาง ต่อมา พ่อโจทก์ ขายที่ดินมือเปล่า 30 ไร่ ให้แก่ จำเลย ในราคา 30,000 บาท ส่งมอบการครอบครองให้กับ จำเลย หลังจากขายให้ จำเลย แล้ว ทางราชการได้เดินสำรวจออก น.ส.3 ก จำเลย ยื่นขอออก น.ส.3 ก โดยอ้างว่าซื้อที่ดินมา นำสัญญาซื้อขายที่ดินไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินได้ออก นส. 3 ก.ให้ จำเลย จำเลย ไม่ได้ทำประโยชน์บนที่ดิน แต่ให้ พ่อโจทก์ ทำกินโดยไม่มีค่าตอบแทน ต่อมา พ่อโจทก์ ตาย จำเลย ก็ให้ โจทก์ ทำกินบนที่ดินต่อไป โจทก์ ได้ปลูกสวนยางเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ที่ดินที่ โจทก์ ปลูกสวนยางมีราคาเพิ่มขึ้น ความโลภทำให้ โจทก์ ฟ้อง …

“สิทธิอาศัย” ในที่ดิน ไม่อาจแย่งการครอบครอง หรือครอบครอบปรปักษ์Read More »

ครอบครองปรปักษ์…จนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ต่อมาบุคคลภายนอกซื้อที่ดินนั้น “โดยไม่สุจริต” หมายความว่าอย่างไร

ที่ดินมีโฉนด อาจถูก “ครอบครองปรปักษ์” เพื่อแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ หากครอบครองที่ดินโดยสงบ เปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี แต่บุคคลภายนอกที่ “สุจริต และ เสียค่าตอบแทน” จะได้รับการคุ้มครอง เรามาดูคำพิพากษาฎีกาว่า มีเหตุใดบ้างที่บุคคลภายนอกที่ซื้อทีดินที่ถูกครอบครองปรปักษ์แล้ว กระทำการโดย “ไม่สุจริต” จดทะเบียนทรัพยสิทธิ, ครอบครองปรปักษ์, ป.ที่ดิน, กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2497 ข้อ 8 (1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1865/2559 จำเลยและ จ. เข้าครอบครองที่ดินพิพาทเพราะ ห. ยกให้และครอบครอง ต่อมาโดยแสดงออกว่าจำเลยและ จ. เป็นเจ้าของโดยเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของตลอดมาเกิน 10 ปี จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดย การครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 พฤติการณ์ที่ พ. และโจทก์ทราบว่าจำเลยและ จ. และครอบครัว พักอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทตลอดมา หลังจาก พ. …

ครอบครองปรปักษ์…จนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ต่อมาบุคคลภายนอกซื้อที่ดินนั้น “โดยไม่สุจริต” หมายความว่าอย่างไรRead More »

Scroll to Top