ครอบครัว-มรดก

ตายพร้อมกัน ไม่เป็นทายาทของกันและกันนะเธอว์

เป็นที่ถกเถียงในกลุ่มวิชาการของ “เพื่อนนักกฎหมายไทย” กันหลายวัน ถึงกรณี ตายพร้อมกัน แล้วไม่ได้เป็นทายาทของกันและกัน พี่ตุ๊กตาไปค้นคว้าดูแล้ว ปรากฏว่า เป็นหลักกฎหมายทั่วไป เรามาดูฎีกากันก่อน… คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13129/2556 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เผยแพร่เมื่อ: 8 ต.ค. 2557 14:01:00 คำพิพากษาย่อสั้น ธ. ซึ่งเป็นบุตรของ ก. และ ก. ตายพร้อมกัน ต่างไม่เป็นทายาทที่จะรับมรดกของกันและกัน เพราะในขณะที่บุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายอีกบุคคลหนึ่งไม่มีสภาพบุคคลที่มีความสามารถที่จะมีสิทธิได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 15 และมาตรา 1604 วรรคหนึ่ง และกรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 1639 เนื่องจาก ธ. ทายาทไม่ได้ตายก่อน ก. เจ้ามรดกอันจะทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุตรของ ธ. มีสิทธิรับมรดกแทนที่ ธ. โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเอาทรัพย์มรดกของ ก. ปัญหาอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา …

ตายพร้อมกัน ไม่เป็นทายาทของกันและกันนะเธอว์Read More »

Scroll to Top