ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม คำถาม-คำตอบ จากข้อสอบผู้ช่วยฯ

ผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ย่อมไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบกำกับภาษีแต่อย่างใด หากออกใบกำกับภาษีย่อมมีความผิดและผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ได้รับ ใบกำกับภาษีจะนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นมาคำนวณหักออกจากภาษีขายไม่ได้ […อ่านต่อ…]

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ผู้ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment