“ให้” หลักกฎหมาย , 5 ฎีกาสำคัญ และ 3 คำถาม

ที่ดินที่โจทก์ยกให้จำเลยโดยเสน่หา เป็นที่ดินมือเปล่า ซึ่งโจทก์มีเพียงสิทธิครอบครอง เมื่อโจทก์ยกให้จำเลย จึงเป็นการสละเจตนาครอบครอง (การครอบครองของโจทก์จึงสิ้นสุดลง) จำเลยผู้รับให้ จึงได้ไปซึ่งสิทธิครอบครอง แต่โจทก์ มีสิทธิเรียกคืนที่ดินได้ เมื่อจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ […อ่านต่อ…]

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ให้-ถอนคืนการให้-ประพฤติเนรคุณ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment