แจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาต่อเจ้าพนักงาน – false report of a crime

ปีใหม่ฝรั่ง ปีใหม่จีน ผ่านไปอย่างมีความสุข ขาดอีกหนึ่งคือ ปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ใครที่หมอดูทักว่าปีนี้จะรวย ก็รีบเร่งทำมาหากินไปหาดวงนะคะ

วันนี้พี่ตุ๊กตา ได้รับโทรศัพท์สอบถามจาก ด.ญ.น้อยหน่า ว่าเค้าถูกกลั่นแกล้งจากอมนุษย์ตนหนึ่ง โดยการไปแจ้งความต่อตำรวจให้ดำเนินคดีอาญากับเค้า โดยที่เค้าไม่ได้ทำผิดอาญาอะไรเลย ต่อมา ด.ญ.น้อยหน่า ได้ทราบว่า ตำรวจมีการไปขอหมายจับจากศาลด้วย แต่ศาลท่านยกคำขอหมายจับนั้นเสีย โดยให้เหตุผลว่า ด.ญ.น้อยหน่า ไม่ได้กระทำความผิดอาญา

[toggle title=”คำถามของ ด.ญ.น้อยหน่า” state=”close”]จะดำเนินคดีอะไรได้บ้าง กับ อมนุษย์ตนนั้น[/toggle]

[toggle title=”พี่ตุ๊กตา intro…” state=”close”]ทนายพี่ตุ๊กตา (ณุมาพร พัฒนพงศธร) เนติบัณฑิต สมัยที่ 64 ปริญญาโท (LL.M.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ค่าเรียนปีละ 1 ล้านบาท ศาสตราจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และญี่ปุ่น … เด็กๆ เรียนชั้นอนุบาลจนจบมัธยมต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนวัดฝรั่งค่ะ ฮ่าๆๆๆ

ที่ตอบยาวไปหน่อยเพราะเลียนแบบ อมนุษย์ ที่ชอบอวดอ้างสรรพคุณอันน้อยนิดของตนเอง แบบแมงป่องค่ะ ขำๆนะคะ อย่าเลียนแบบ เห็นไหมคะ ว่าคนอ่านหรือคนฟังรำคาญคุณสมบัติโอ้อวดเพียงใด …พี่ตุ๊กตา ยอมพลีชีพเลยนะคะงานนี้… 55+[/toggle]

[toggle title=”ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” state=”close”]ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 173 [highlight color=”yellow”]ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน[/highlight]หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา[highlight color=”yellow”]ว่าได้มีการกระทำความผิด[/highlight] ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

มาตรา 174 ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท
ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรกเป็นการ[highlight color=”yellow”]เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ[/highlight]หรือรับโทษหนักขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท[/toggle]

[toggle title=”คำอธิบาย” state=”close”]1. หลักกฎหมายที่เกียวข้องกับคำถามของ ด.ญ.น้อยหน่า เรียกว่า “[highlight color=”green”]ความผิด ฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา[/highlight]” มีรายละเอียดดังนี้

1.1 แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แก่ ตำรวจ ซึ่งอาจทำให้ ด.ญ.น้อยหน่า เสียหาย (ม.172)

1.2 รู้ว่า ด.ญ.น้อยหน่า มิได้มีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่ ตำรวจ ว่า ด.ญ.น้อยหน่า ได้มีการกระทำความผิดอาญา (ม.173)

1.3 แจ้งข้อความตาม ม.172 หรือ ม.173 เพื่อจะแกล้งให้ ด.ญ.น้อยหน่า ต้องรับโทษจำคุุก (ม.174 วรรคสอง)

2. การแจ้งความเท็จตาม ม.172 แตกต่างจากการแจ้งความเท็จตาม ม.137 กล่าวคือ

– ม.137 เป็นการแจ้งความเท็จในเรื่องทั่วๆ ไป
– ส่วน ม.172 เป็นการแจ้งความเท็จเฉพาะที่เกี่ยวกับความผิดอาญาเท่านั้น

– ม.137 เป็นการแจ้งแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไป ไม่จำกัดประเภทของเจ้าพนักงาน
– แต่มาตรา 172 จำกัดเฉพาะการแจ้งความแก่พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา

3. ผู้แจ้งความเท็จว่าผู้อื่นลักทรัพย์มีความผิดตาม ป.อ. ม.172, 173

4. ส่วนผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้นสอบสวนมีความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ม.137

5. ผิดตาม ม.172 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว จะไม่ผิดตาม ม.137 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก

6. ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ตาม ม.172, 173 จะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อตำรวจ (พนักงานสอบสวน) ได้ทราบข้อความที่แจ้ง โดยที่ตำรวจจะทราบว่าข้อความที่แจ้งนั้นเป็นความเท็จหรือไม่ มิใช่ข้อสำคัญ

(พี่ตุ๊กตาจะหาฎีกามาให้ในโอกาสหน้าค่ะ) [/toggle]

[toggle title=”ผู้เสียหายคือใครบ้าง” state=”close”]เจ้าพนักงานผู้รับแจ้ง และ ด.ญ.น้อยหน่า[/toggle]

[toggle title=”จะมีเหตุบรรเทาโทษบ้างไหมเอ่ย” state=”open”]ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ใน ฎีกาที่ 1109/2558 ว่า “จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พันตำรวจโท xxx เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ว่าได้มีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น โดยแกล้งให้ zzz ต้องรับโทษในข้อหาความผิดที่มีระวางโทษจำคุก [highlight color=”orange”]นับว่าเป็นการกระทำที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น กระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรม พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง[/highlight] แม้จำเลยจะชดใช้ค่าเสียหายจน zzz ไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาแก่จำเลย หรือจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน มีภาระต้องดูแลบุคคลในครอบครัวหรือมีเหตุอื่นดังที่จำเลยอ้างในฎีกาก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษให้แก่จำเลย”[/toggle]

 

ข้อคิดวันนี้ – สติและปัญญา จะต้องใช้คู่กัน เล็กๆ ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ โตขึ้นจะได้ไม่เป็นภาระของสังคม พระพุทธเจ้าสอนให้มีศีล มีธรรม อย่างละ 5 ข้อ แค่นี้ก็ทำให้ไม่ต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางแล้วเด้อ

Leave a Comment