เผยแพร่ “หมายจับ” ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ หรือช่องทางใดก็ตาม “ละเมิดอำนาจศาล” นะจ๊ะ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 ศาลอาญาได้ไต่สวนกรณี มีหมายจับของ อดีตรองประธานสภาฯ ในสมัยนั้น เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หรือ โซเชี่ยลมีเดียต่างๆ

ศาลพิเคราะห์แล้ว…เห็นควรให้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) ช่วยราชการ บช.น.และ รอง ผบช.น. เพื่อขอให้ กวดขัน กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศว่า จะต้องไม่นำหมายจับของศาลไปเผยแพร่ ทั้งการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องสื่อสารใด ๆ รวมทั้งการนำหมายจับไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือสื่อออนไลน์ใด ๆ อันเป็นการเผยแพร่ทางโซเชียลออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย

หากมีการตรวจสอบพบว่า บุคคลใดก็ตาม กระทำการฝ่าฝืนจะถือว่าเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล

 

ดังนั้น การเผยแพร่ “หมายจับ” สู่สาธารณะชน ถือเป็น ความผิดฐาน “ละเมิดอำนาจศาล”

ทั้งนี้ “ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล” มีบทกำหนดโทษซึ่งบัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 33 ว่า “ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลใด ให้ศาลนั้นมีอำนาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ (ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ (ข) ให้ลงโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ การไล่ออกจากบริเวณศาลนั้นให้กระทำได้ชั่วระยะเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจำเป็นจะเรียกให้ตำรวจช่วยจัดการก็ได้ ในกรณีกำหนดโทษจำคุกและปรับนั้นให้จำคุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”

ถ้าปรากฏว่า “หมายจับ” ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วโดยทุรชน เป็น “หมายจับ” ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถูกศาลเพิกถอนหมายจับนั้นทันทีที่มีการร้องขอ

ทุรชน ดังกล่าว เป็นทนายความด้วยค่ะ คงต้องมีการร้องเรียนมรรยาททนายไปที่สภาทนายความ แต่สภาทนายความจะลงโทษทนายความที่เป็นพรรคพวกตัวเองหรือไม่ พี่ตุ๊กตาจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะๆ

ส่วนเรื่องคดีความที่จะแตกสาขาออกไป พี่ตุ๊กตาไม่กังวลใจ เพราะมั่นใจในศาลสถิตยุติธรรมค่ะ

ท่านใด แคลงใจว่า ทนายคนไหนดี หรือไม่ดี สอบถามมาทางพี่ตุ๊กตานะคะ ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสี ตีไข่ ใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ มีแต่ถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสี และตีไข่จนกลายเป็น ทาร์ตไข่ แสนอร่อย ไหม้นิดๆ ยิ่งกรอบอร่อยจ๊ะ …555+

Leave a Comment