เช่าตู้นิรภัยธนาคาร

ถ้าการรับฝากทรัพย์ เป็นการทำให้เปล่า ไม่มีบำเหน็จ ไซร้ ท่านว่า ผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวัง สงวน ทรัพย์สิน ซึ่งฝากนั้น เหมือนเช่นเคยปฏิบัติในกิจการของตนเอง…ถ้าการรับฝากทรัพย์นั้น มีบำเหน็จค่าฝาก ท่านว่า ผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินนั้น เหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดั่งนั้น ทั้งนี้ย่อมรวมทั้ง การใช้ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการในที่จะพึงใช้ฝีมือเช่นนั้นด้วย…ถ้าและผู้รับฝาก เป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้า ขาย หรืออาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใด ก็จำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้ และสมควรจะต้องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างนั้น […อ่านต่อ…]

พบบทความเต็ม ได้ที่เว็บ ไทยลอว์คอนซัลต์ —> ThaiLawConsult.com/เช่าตู้นิรภัยธนาคาร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment