เจ้าหนี้ฟ้องผู้จัดการมรดก

ถ้าลูกหนี้ ตาย เจ้าหนี้จะต้องฟ้องร้องกองมรดกของลูกหนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของลูกหนี้ ถ้าหนี้นั้น ๆ มีกำหนดอายุความยาวกว่า 1 ปี ก็ให้ลดลงมาเหลือ 1 ปี แต่หมดสิทธิฟ้องร้อง เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่ ลูกหนี้ตาย […อ่านต่อ…]

พบบทความฉบับเต็ม ได้ที่ ThaiLawConsult.com/เจ้าหนี้ฟ้องผู้จัดการมรดก/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment