หลักการขอพิจารณาคดีใหม่

เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การแพ้คดี ศาลอาจกำหนดการอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อส่งคำบังคับตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งให้แก่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ โดยวิธีส่งหมายธรรมดา หรือ โดยวิธีอื่นแทน หรือ ศาลจะให้เลื่อนการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่งเช่นว่านั้น ไปภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ […อ่านต่อ…]

Leave a Comment