สะพาน 200 ปี อำเภอท่าเรือ อยุธยา พังถล่ม – ใครต้องรับผิดชอบ คำถาม-คำตอบ จากข้อสอบเนฯ สมัย 63

หน่วยงานรัฐ ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการ ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้…ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรค 1 มาตรา 5 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 […อ่านต่อ…]

พบบทความเต็มรูปแบบได้ที่ —> ThaiLawConsult.com/สะพานถล่ม คนตายบาดเจ็บ ใครรับผิด/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment