ล้มละลาย ตอน “หนี้ขาดอายุความบังคับคดี” และตัวอย่างคดี

เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ

  1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  2. ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียว หรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลาย คนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ
  3. หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม […อ่านต่อ…]

พบกับบทความเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ล้มละลาย-หนี้ขาดอายุความบังคับคดี/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment