ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ ผิดอย่างไร

เนื่องจากใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานที่จะนำมาใช้เป็นภาษีซื้อหักออกจากภาษีขาย ผู้ออกใบกำกับภาษีจึงต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีสิทธิออกใบกำกับภาษี ฉะนั้นจึงมีกฎหมายห้ามมิให้บุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมิใช่ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี บุคคลใดออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย บุคคลนั้นต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้น เสมือนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน นอกจากนี้ยังต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี […อ่านต่อ…]

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิ ผิดอย่างไร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment