ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ต้องให้เหตุผลว่า ไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและพิจารณา มีโอกาสชนะคดี เพราะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว มีความสามารถที่จะชำระหนี้จนเสร็จให้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ […อ่านต่อ…]

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment