ทนายชยุต รัตนพงษ์ เล่าเรื่องจริง การเดินเผชิญสืบ จาก ฎีกาก่อสร้างบ้านไม่เสร็จ

ฎีกาที่ ๔๓๓๔/๒๕๓๖

โจทก์สร้างบ้านยังไม่เสร็จ จะขอเบิกเงินงวดสุดท้ายแบบงวดก่อนๆ จำเลยไม่ยอม โจทก์จึงใช้วิธีทาสีบ้านภายนอกให้ดูเหมือนสร้างเสร็จแล้ว จากนั้น จึงฟ้องเมื่อปี 2530 ข้อหา จ้างทำของ

ผม (ทนายชยุต รัตนพงษ์) เป็นทนายจำเลย
ให้การว่าจำเลยสร้างบ้านผิดแบบ โดยสร้างไม่เสร็จหลายรายการ รวมทั้งช่างทำเสียหายในโครงสร้างจะต้องรื้อสร้างใหม่หลายรายการ และโจทก์ละทิ้งงาน จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างงวดสุดท้าย

เดินเผชิญสืบ

  • ผม (ทนายชยุต รัตนพงษ์) ให้จำเลยจ้างบริษัทก่อสร้างมาประเมินค่าจ้างก่อสร้างทุกรายการ ทั้งที่จะต้องสร้างต่อ และที่ต้องรื้อสร้างใหม่บางส่วน จนเสร็จตามสัญญา ปรากฏว่ามีราคาสูงกว่าค่าจ้างงวดสุดท้ายกว่าสองเท่า
  • ผมรับองค์คณะผู้พิพากษาทั้งสองท่านไปเดินเผชิญสืบในช่วงเช้า เสร็จเกือบเที่ยง จึงแวะทานข้าวกันก่อนที่จะไปส่งท่านที่ศาลแพ่ง (สนามหลวง)
  • ผมนำศาลเดินดูทั้งจุดที่สร้างผิดแบบ และจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จเกือบทุกจุด ยกเว้นจุดท่อระบายน้ำฝนที่รางน้ำคอนกรีตบนชายหลังคา (ศาลบอกไม่ต้อง เพียงพอแล้ว)
  • เมื่อการเดินเผชิญสืบเสร็จสิ้น ฝ่ายโจทก์ก็แยกตัวกลับไป
  • ผมเป็นฝ่ายขอเผชิญสืบ เป็นผู้รับผู้พิพากษามา ก็ต้องขับรถไปส่งทั้งสองท่านที่ศาล ครับ

สรุปว่า จำเลยชนะคดีทั้ง 3 ศาล ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายแม้แต่บาทเดียว

คดีเกี่ยวกับการก่อสร้างผิดแบบ หรือก่อสร้างไม่เสร็จ ย่อมมีความเสียหาย จำเป็นต้องจ้างบริษัทก่อสร้างที่ไม่เคยมีปัญหากับคู่คดีของเรา ไปประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมสร้างต่อจนเสร็จตามสัญญา และต้องนำผู้ประเมินราคาเข้าสืบด้วย เพื่อให้ศาลเห็นตัวเลขเปรียบเทียบ ครับ

การนำสืบในคดีผิดสัญญาก่อสร้าง

  1. กรณีโจทก์เรียกค่าจ้างงวดใด ต้องนำสืบการส่งมอบและรับมอบงานในงวดนั้นให้ชัด
  2. กรณีจำเลยอ้างว่าผู้รับเหมาละทิ้งงาน ต้องพยายามนำสืบให้ศาลเห็นทั้งวันที่มีการตกลงกันว่า เป็นวันที่กำหนดทำงานแล้วเสร็จ และสภาพสิ่งก่อสร้าง หรือสภาพงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือเกิดความเสียหาย หรือไม่เรียบร้อย ด้วยครับ

ความสอดคล้องของรายงานกระบวนพิจารณาในการเดินเผชิญสืบสถานที่ก่อสร้าง กับในทางนำสืบว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หรือผิดแบบ หรือเกิดความเสียหายใดๆ นั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าทั้งสองอย่างนี้สอดคล้องกัน ชนะแน่ ครับ

คดีนี้ ยังไม่สะเด็ดน้ำ
ถ้าจะให้สะเด็ดน้ำ ต้องฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย จากการก่อสร้างผิดแบบด้วยครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านนะครับ
และขอขอบคุณท่านนัน @ทนายจิรเดช ที่เป็นต้นคิดการเปิดเวทีเล่าประสบการณ์การทำคดี ด้วยครับ

ชยุต รัตนพงษ์
10 กันยายน 2560
Ref: (2)วิชาการ กฎหมาย

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment