ถอนคืนการให้ เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ

เมื่อเกิดเหตุที่จะถอนคืนการให้แล้ว มิใช่ว่า ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เสมอไป ถ้าเข้าเงื่อนไข 5 ข้อนี้คือ (1)   ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ (2)   ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน (3)   ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา (4)   ให้ในการสมรส” (5) กรณีผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ก็ไม่มีสิทธิถอนคืนการให้ […อ่านต่อ…]

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ —> ThaiLawConsult.com/ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment