ตัวอย่าง คำมั่นจะให้ทรัพย์สิน

ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สิน นั้น ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้น ได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอีกได้ […อ่านต่อ…]

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ —> ThaiLawConsult.com/ตัวอย่างคำมั่นจะให้

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment