คดีฟอกเงิน หลักกฎหมาย และแนวทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการแล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน […อ่านต่อ…]

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ความรู้เบื้องต้นเรื่องฟอกเงิน

 

Leave a Comment