คดีครอบครองปรปักษ์ หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี

มีทนายความไม่กี่คนที่เคยทำคดี ครอบครองปรปักษ์  และทนายความส่วนมากที่ทำคดีนี้มักยึดหลักว่าต้องทำเป็นคำร้องขอ ทั้งที่ข้อเท็จจริงบางคดี ต้องทำเป็นคำฟ้อง ทีมทนายความ Thai Law Consult เห็นว่าคดี ครอบครองปรปักษ์ ทนายความรุ่นใหม่ควรได้ศึกษา จึงนำมาลงไว้ค่ะ […อ่านต่อ…]

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment