การจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ 4 คำถามสำคัญ

ในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจในการบริหาร กระทำการแทนห้างฯ หากการกระทำนั้นอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว การกระทำนั้นย่อมผูกพันห้างฯ […อ่านต่อ…]

อ่านบทความต้นฉบับ ThaiLawConsult.com/การจัดการห้างหุ่นส่วนจำกัด

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment