Elementor #21775

Thai Law Center

ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา)

บริษัท ไทยลอว์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Tel: 081-759-8181 , 098-915-0963 , 08-2595-2595

Line : @ThaiLaw ….numaphon@gmail.com

欢迎那些讲英语和潮州话的人。

English Speaking clients are welcome
คดีลักทรัพย์ ภาษากฎหมายเรียกว่า “อาญาแผ่นดิน” ถึงแม้ว่าจะ “เปลี่ยนใจดีกว่า…ไม่เอาแล้ว” แต่ก็ยังมีความผิดอยู่ ทั้งๆ ที่เจ้าของทรัพย์ (ผู้เสียหาย) จะไม่ติดใจเอาความก็ตาม แต่คุณพี่ตำรวจก็ยังต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะเจ้าคะ
อาญาแผ่นดิน คืออะไร
ร่วมกันทำผิด มีหลายแบบ เช่น ทำผิดร่วมกัน , แบ่งหน้าที่กันทำ , เป็นผู้ใช้ จ้าง วาน, เป็นผู้สนับสนุน , เป็นผู้รับใช้ จ้าง วาน
“จำเลย” นี้ท่านได้แต่ใดมา

   
   
   

 

 

ดร. ณุมาพร พัฒนพงศธร
(ทนายพี่ตุ๊กตา)
Dr. Numaphon P. (Attorney)

 

 

ประวัติการทำงาน

 • คณะทำงาน ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พ.ศ. 2560
 • ทนายความ ตั้งแต่ปี 2550
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy, BOU, FL, U.S.A. 2018
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) LL.M. Business Laws จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
 • เนติบัณฑิตไทย สมัย 64 พ.ศ. 2555
 • เนติปกครอง (ก.ศป. รับรอง) รุ่น 5
 • ทนายความ สิ่งแวดล้อม รุ่น ๙
 • ทนายความ รับรองลายมือชื่อ (Notary Public Attorney)

ประวัติบริษัท (สำนักงาน)

บริษัท ไทยลอว์ เซ็นเตอร์ จำกัด (Thai Law Center Co., Ltd.) เริ่มต้นเป็นเว็บไซต์ ใช้ชื่อ www.ThaiLawConsult.com และไปจดทะเบียนกับสภาทนายความว่า “สำนักงาน ไทยลอว์ คอนซัลต์” (Thai Law Consult) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 หลังจากที่พี่ตุ๊กตา เป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 64 และจบปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่ตุ๊กตา พยายามจะจดทะเบียนบริษัทในชื่อ “Thai Law Consult” แต่ชื่อนี้ บังเอิญไปพ้องกับชื่อที่เคยมีผู้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องใช้ชื่อบริษัทว่า “ไทยลอว์ เซ็นเตอร์” ให้คงความหมายเดิมหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด

จุดประสงค์แรกเริ่มคือ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน และรวบรวมบทความจากรุ่นพี่เนติบัณฑิต (64) ผ่านเว็บไซต์ ThaiLawConsult.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลัก ต่อมาบทความกฎหมายเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 บทความ และมีปัญหาในการสืบค้น พี่ตุ๊กตาจึงคิดหาวิธีการค้นหาบทความให้ง่ายขึ้น จึงมาเปิดเว็บนี้ แต่ก็จะเก็บรักษาเว็บทั้งสองไว้เป็นคู่ขนานกัน

ส่วนงานปรึกษาคดี เป็นงานที่ต้องทำควบคู่กับการเขียนบทความ เพราะประชาชนที่อ่านบทความแล้วไม่เข้าใจชัดเจน ก็จะโทร หรือ e-mail เข้ามาสอบถาม ถ้าท่านอยากปรึกษาคดี ให้เขียนข้อเท็จจริงให้ละเอียดพอที่จะเข้าใจเรื่องราวได้ แต่ไม่ต้องลงชื่อจริงของตัวละคร ส่งเข้ามาที่ numaphon@gmail.com หรือทาง Line Add : @ThaiLaw หรือ โทร. 098-915-0963 ถ้าไม่มีทั้งสองอย่าง ก็ส่งผ่าน แบบฟอร์ม “ส่งข้อความ ถึงทีมงาน” ด้านข้าง (ด้านล่าง สำหรับมือถือ) นี่คือที่มาคร่าวๆ ของเว็บค่ะ

วัตถุประสงค์บริษัท (สำนักงาน)

พี่ตุ๊กตา ได้ความคิดในการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนกฎหมาย เมื่อปี 2546 เพราะเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ผู้ด้อยโอกาสไม่อาจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เต็มที่

พอได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะทำงาน ในกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่ต้นปี 2560 ก็ยิ่งจุดประกายความฝันให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น จึงได้นำเสนอความคิดต่อประธานคณะทำงาน ซึ่งท่านสนใจเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม พี่ตุ๊กตา คิดเอาเองว่า ตัวเองเป็นทนาย น่าจะนำเสนอแนวคิดนี้ต่อ สภาทนายความ แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะผู้บริหารสภาทนายความ (นายถวัลย์ รุยาพร เป็นนายกสภาทนาย ในขณะนั้น) ไม่ให้ความสนใจแต่อย่างใด

พี่ตุ๊กตาคงไม่หยุดแนวคิดนี้ จะต้องทำความฝันให้เป็นจริงจนได้ ขณะนี้ก็มีหลายฝ่ายให้ความสนับสนุนอยู่ และขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือ, สนับสนุน และกำลังใจให้พี่ตุ๊กตาทำงานเพื่อสังคมสำเร็จดังที่คิดหวังไว้ว่า :

 1. เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
 2. เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ทนายความ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
 3. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีความสามารถในการต่อสู้คดี
 4. ขอความร่วมมือจาก ภาครัฐ , องค์กรการกุศล หรือ องค์กรสาธารณะ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและคืนความสุขให้แก่ประชาชนเหล่านั้นให้จงได้

ทนายพี่ตุ๊กตา ณุมาพร พัฒนพงศธร
18 มีนาคม 2561

บทความจากรุ่นพี่"เนติบัณฑิต"
คุณกณิการ์ ลิ้มเจริญ (พี่นิ่ม)
ประธานเนติบัณฑิต สมัย 64

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ หรือ คลิกที่นี่เพื่อเลือกจากหน้ารวมค่ะ

คุณกณิการ์ ลิ้มเจริญ (พี่นิ่ม)

ประธาน เนติบัณฑิต 64

ท่านไกรพล อรัญรัตน์

อันดับ 1 เนติบัณฑิต 64

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

ท่านสรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์

อันดับ 1 เนติบัณฑิต 65

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

ท่านนัชชา เวทย์วิไล

อันดับที่ 4 เนติบัณฑิต 64

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

ท่านภูชิต เสริมศักดิ์

อันดับที่ 2 เนติบัณฑิต 65

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

คุณ ณัฐกร สุดใจใหม่

อันดับที่ 3 เนติบัณฑิต 64

ปัจจุบัน อัยการ

คุณ สรวิศ สุขเกื้อ

เนติบัณฑิต สมัย 64

ปัจจุบัน อัยการ

คุณ ภัทราภรณ์ เลิศทรัพย์สิน

ประธาน เนติบัณฑิต 65

คุณ ศุภชัย ช่วยผักแว่น

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ จุฬาลักษณ์ พูลสวัสดิ์

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ วีรยุทธ พนังศรี

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ สายทิพย์ จาละ

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ สุดารัตน์ ก่อพันธ์

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ จรกฤตย์ แมงทับ

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ ฉัตรกุล สินสงวน

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ อิทธิมนต์ สุวรรณวิภากร

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ อังคณา นวลละออง

เนติบัณฑิต สมัย 64

กาแลลายช้าง

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ สลิลทิพย์ ทิพย์พิมานชัย

เนติบัณฑิต สมัย 64

ปัจจุบัน ข้าราชการ

กระทรวงยุติธรรม

คุณ ศุชานนท์ ศรุติสุต

เนติบัณฑิต สมัย 65

คุณ กัญญา สุดเสมอใจ

เนติบัณฑิต สมัย 65

คุณเทอดธรรม สังขพันธานนท์

เนติบัณฑิต สมัย 65

คุณ อภิวัฒน์ มีทรัพย์

เนติบัณฑิต สมัย 65

เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

บทความกฎหมาย

บทความล่าสุด

คำพูด “สั่งเสียก่อนตาย” รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เพียงใด

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

คำพูด “สั่งเสียก่อนตาย” รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เพียงใด

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595ส่งข้อความ “ยกหนี้ให้” ในเฟซบุ๊ก (facebook) มีผลผูกพันตาม พรบ.ธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ นะเจ้าคะ

คดีแพ่ง, ค้ำประกัน-จำนอง-กู้ยืม, บทความกฎหมาย

ส่งข้อความ “ยกหนี้ให้” ในเฟซบุ๊ก (facebook) มีผลผูกพันตาม พรบ.ธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ นะเจ้าคะ

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ เคลมค่ารักษาจากทางใดได้บ้าง

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, ประกันภัย-ชีวิต, ละเมิด

ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ เคลมค่ารักษาจากทางใดได้บ้าง

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595แจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาต่อเจ้าพนักงาน – false report of a crime

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, แจ้งความเท็จ-ฟ้องเท็จ

แจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาต่อเจ้าพนักงาน – false report of a crime

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


เผยแพร่ “หมายจับ” ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ หรือช่องทางใดก็ตาม “ละเมิดอำนาจศาล” นะจ๊ะ

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, ละเมิดอำนาจศาล, หมิ่นประมาท, แจ้งความเท็จ-ฟ้องเท็จ

เผยแพร่ “หมายจับ” ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ หรือช่องทางใดก็ตาม “ละเมิดอำนาจศาล” นะจ๊ะ

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


เคยถูกศาลพิพากษาจำคุก แล้ว “รอลงอาญา” ต่อมาทำผิดอีก จะรอลงอาญา อีกหรือไม่

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

เคยถูกศาลพิพากษาจำคุก แล้ว “รอลงอาญา” ต่อมาทำผิดอีก จะรอลงอาญา อีกหรือไม่

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ความยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องแพทย์ กรณีทำศัลยกรรม หรือการรักษาอื่นใด – จะทำให้แพทย์พ้นผิด หรือไม่ ?? (ตอนที่ 1)

คดีทางการแพทย์, คดีอาญา, คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, ละเมิด

ความยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องแพทย์ กรณีทำศัลยกรรม หรือการรักษาอื่นใด – จะทำให้แพทย์พ้นผิด หรือไม่ ?? (ตอนที่ 1)

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


เช็คฉ้อโกง

ลงลายมือชื่อในเช็คแล้ว ยังไงก็ต้องผูกพันตามเนื้อหาในเช็คกระนั้นหรือ??? จะอ้างเหตุอะไรได้ไหมเอ่ย…

คดีอาญา, คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, พ.ร.บ.เช็คฯ, อื่นๆ

ลงลายมือชื่อในเช็คแล้ว ยังไงก็ต้องผูกพันตามเนื้อหาในเช็คกระนั้นหรือ??? จะอ้างเหตุอะไรได้ไหมเอ่ย…

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ล่อซื้อยาเสพติด

การ “ล่อซื้อ” ยาเสพติด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่

คดียาเสพติด, บทความกฎหมาย

การ “ล่อซื้อ” ยาเสพติด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595สู้คดีกับ ตำรวจ – อัยการ … ตำรวจไม่ได้ส่งพิสูจน์หลักฐาน

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

สู้คดีกับ ตำรวจ – อัยการ … ตำรวจไม่ได้ส่งพิสูจน์หลักฐาน

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องโจทก์ – คดีลอบฆ่าประธานศาลฎีกา (ท่านประมาณ ซันซื่อ) ปิดตำนานคดีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน 19 ปี

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องโจทก์ – คดีลอบฆ่าประธานศาลฎีกา (ท่านประมาณ ซันซื่อ) ปิดตำนานคดีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน 19 ปี

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


คำพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุก 25 ปี คดีลอบฆ่าท่านประธานศาลฎีกา …สืบกันยาวนาน 15 ปี ^^

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

คำพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุก 25 ปี คดีลอบฆ่าท่านประธานศาลฎีกา …สืบกันยาวนาน 15 ปี ^^

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


คำฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 3 พันล้าน …สืบเนื่องจากคดีลอบฆ่าท่านอดีตประธานศาลฎีกา

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, ละเมิด

คำฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 3 พันล้าน …สืบเนื่องจากคดีลอบฆ่าท่านอดีตประธานศาลฎีกา

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


จอดรถติดเครื่องไว้ ลงไปซื้อโรตี ใส่ไข่ แล้ว – รถหาย – ไม่ต้องโทรหาประกัน นะจ๊ะ !!!

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, ประกันภัย-ชีวิต

จอดรถติดเครื่องไว้ ลงไปซื้อโรตี ใส่ไข่ แล้ว – รถหาย – ไม่ต้องโทรหาประกัน นะจ๊ะ !!!

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) และบังคับคดีผู้ประกัน

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, ประกันตัวจำเลย-ผู้ต้องหา

การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) และบังคับคดีผู้ประกัน

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ทำไมต้องแถมด้วย “หมิ่นประมาท” หรือ “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” ไม่อ่านไม่ได้เลยจร้าาา

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, หมิ่นประมาท, แจ้งความเท็จ-ฟ้องเท็จ

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ทำไมต้องแถมด้วย “หมิ่นประมาท” หรือ “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” ไม่อ่านไม่ได้เลยจร้าาา

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595ละเมิดอำนาจศาล – ตัวบทกฎหมาย พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, ละเมิดอำนาจศาล

ละเมิดอำนาจศาล – ตัวบทกฎหมาย พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ละเมิดอำนาจศาล คืออะไร ทนายป้ายแดง/ป้ายดำ ต้องศึกษาไว้เพื่ออิสรภาพของตนเองนะคะ

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, ละเมิดอำนาจศาล

ละเมิดอำนาจศาล คืออะไร ทนายป้ายแดง/ป้ายดำ ต้องศึกษาไว้เพื่ออิสรภาพของตนเองนะคะ

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


จำเลยในดคีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ขอหมายเรียกพยานเอกสาร ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ไหมเอ่ย ???

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

จำเลยในดคีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ขอหมายเรียกพยานเอกสาร ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ไหมเอ่ย ???

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ทนายความ คิดค่าทนายเป็นเปอร์เซนต์จากทุนทรัพย์หรือเงินที่ลูกความได้รับชำระหนี้ ได้หรือไม่

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

ทนายความ คิดค่าทนายเป็นเปอร์เซนต์จากทุนทรัพย์หรือเงินที่ลูกความได้รับชำระหนี้ ได้หรือไม่

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ (ที่มีประกัน) โดย ทนาย สมชาย/บัลลังก์/พัชริน/พัชรีภรณ์ – เรียบเรียงโดยทนายชยุต รัตนพงษ์

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, ประกันภัย-ชีวิต

การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ (ที่มีประกัน) โดย ทนาย สมชาย/บัลลังก์/พัชริน/พัชรีภรณ์ – เรียบเรียงโดยทนายชยุต รัตนพงษ์

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) จำเลยที่รับสารภาพแล้ว แต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธหลังผิดนัด – ประสบการณ์ตรงจากทนายโอชวิน งานธนเธียร

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, ประกันตัวจำเลย-ผู้ต้องหา, อื่นๆ

ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) จำเลยที่รับสารภาพแล้ว แต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธหลังผิดนัด – ประสบการณ์ตรงจากทนายโอชวิน งานธนเธียร

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


รถมีประกัน vs รถมีประกัน เกิดอุบัติเหตุ ทางออกจะเป็นเช่นไร – รวบรวมโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, ประกันภัย-ชีวิต

รถมีประกัน vs รถมีประกัน เกิดอุบัติเหตุ ทางออกจะเป็นเช่นไร – รวบรวมโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


เริ่มต้นก่อเหตุทะเลาะก่อน…ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย…อาจตายฟรี !!!

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

เริ่มต้นก่อเหตุทะเลาะก่อน…ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย…อาจตายฟรี !!!

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


นิติกรรมที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด” จึงจะฟ้องร้องได้

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย

นิติกรรมที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด” จึงจะฟ้องร้องได้

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


ความผิดเกี่ยวกับการค้า ปอ. ม.271 (หลอกขาย) – แบ่งปันประสบการณ์ในการทำคดี โดย ท่านทนายจิรเดช ศิรินคร

คดีอาญา, บทความกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับการค้า ปอ. ม.271 (หลอกขาย) – แบ่งปันประสบการณ์ในการทำคดี โดย ท่านทนายจิรเดช ศิรินคร

By ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา) Tel: 081-759-8181, 098-915-0963, 08-2595-2595


กฎหมายค้ำประกันใหม่ บรรยายโดยท่านอาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ถ่ายทอดโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

คดีแพ่ง, ค้ำประกัน-จำนอง-กู้ยืม, บทความกฎหมาย

กฎหมายค้ำประกันใหม่ บรรยายโดยท่านอาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ถ่ายทอดโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963


ผู้เช่าซื้อ + ผู้ค้ำประกัน ขาดนัด แต่ศาลมีดุลพินิจปรับลดค่าขาดประโยชน์และอายุความฟ้องผู้ค้ำประกัน ได้ด้วย

คดีแพ่ง, ค้ำประกัน-จำนอง-กู้ยืม, บทความกฎหมาย, เช่า-เช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อ + ผู้ค้ำประกัน ขาดนัด แต่ศาลมีดุลพินิจปรับลดค่าขาดประโยชน์และอายุความฟ้องผู้ค้ำประกัน ได้ด้วย

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963“สิทธิอาศัย” ในที่ดิน ไม่อาจแย่งการครอบครอง หรือครอบครอบปรปักษ์

คดีแพ่ง, ที่ดิน, บทความกฎหมาย

“สิทธิอาศัย” ในที่ดิน ไม่อาจแย่งการครอบครอง หรือครอบครอบปรปักษ์

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963

ฟ้องกลับ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ คืออะไร โทษหนักเพียงใด

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, แจ้งความเท็จ-ฟ้องเท็จ

ฟ้องกลับ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ คืออะไร โทษหนักเพียงใด

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963
ศาลเชื่อ “ข้อความในระบบไลน์” ให้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้

คดีแพ่ง, ค้ำประกัน-จำนอง-กู้ยืม, บทความกฎหมาย

ศาลเชื่อ “ข้อความในระบบไลน์” ให้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963
รถโดนยึด ขายทอดตลาดได้เงินน้อยกว่าหนี้คงค้าง ต้องจ่ายส่วนต่างไหม ?

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, เช่า-เช่าซื้อ

รถโดนยึด ขายทอดตลาดได้เงินน้อยกว่าหนี้คงค้าง ต้องจ่ายส่วนต่างไหม ?

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963
แสดงความคิดเห็นอย่างไร จึงจะไม่ผิดอาญา ข้อหา “หมิ่นประมาท”

คดีอาญา, บทความกฎหมาย, หมิ่นประมาท

แสดงความคิดเห็นอย่างไร จึงจะไม่ผิดอาญา ข้อหา “หมิ่นประมาท”

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963


เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม ต้องสร้างตามใบปลิวโฆษณาตอนแรกที่เปิดโครงการ – (ฎีกา) –

คดีแพ่ง, บทความกฎหมาย, อื่นๆ

เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม ต้องสร้างตามใบปลิวโฆษณาตอนแรกที่เปิดโครงการ – (ฎีกา) –

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963ครอบครองปรปักษ์…จนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ต่อมาบุคคลภายนอกซื้อที่ดินนั้น “โดยไม่สุจริต” หมายความว่าอย่างไร

คดีแพ่ง, ที่ดิน, บทความกฎหมาย

ครอบครองปรปักษ์…จนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ต่อมาบุคคลภายนอกซื้อที่ดินนั้น “โดยไม่สุจริต” หมายความว่าอย่างไร

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963สำเนาเอกสาร เช่น สัญญากู้ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล ได้หรือไม่ ?

คดีแพ่ง, ค้ำประกัน-จำนอง-กู้ยืม, บทความกฎหมาย

สำเนาเอกสาร เช่น สัญญากู้ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล ได้หรือไม่ ?

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963


เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ไม่ได้จดทะเบียน vs จดทะเบียน – มีสิทธิต่างกันแค่ไหน

คดีทรัพย์สินทางปัญญา, บทความกฎหมาย, เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ไม่ได้จดทะเบียน vs จดทะเบียน – มีสิทธิต่างกันแค่ไหน

By ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร โทร. 098-915-0963
งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ฟลุ๊คศรี มณีเด้งทนายพี่ตุ๊กตา ณุมาพร พา ฟลุ๊คศรี มณีเด้ง เข้ารับทราบข้อกล่าวหา สภ.พัทยาคลิป video + และอ่านเพิ่มเติม…ร้องเรียน กรรมการบริหาร /อุปนายก สภาทนายพี่ตุ๊กตา และ น้องหนู (พีรภรณ์) ยื่นหนังสือต่อสำนักคดีมรรยาท สภาทนายความคลิปข่าว + รายละเอียดผู้เสียหาย คดีอภิศักดิ์ บุญเรืองทนายพี่ตุ๊กตา พาผู้เสียหายที่ถูกนายอภิศักดิ์ บุญเรือง ฉ้อโกง เข้าร้องกองปราบคลิป video และข่าวน้องบีม พิการ ถูกทนายโกงพี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร เข้าพบน้องบีมและแม่ ที่เดือดร้อนจากการถูกทนายโกงเงินกว่า 5 ล้านบาทClick Hereรายการ สถานีประชาชน ThaiPBSทนายพี่ตุ๊กตา ณุมาพร เตือนภัยประชาชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของนายอภิศักดิ์ บุญเรือง มิจฉาชีพClick Here

ปรึกษาคดีกับทนาย/ร้องทุกข์/ร้องเรียน

Contact info

สาขา1 : ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด นนทบุรี
สาขา2 : ถนนพระราม 2 จอมทอง กทม.
098-915-0963 ,
08-2595-2595
numaphon@gmail.com
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน